Hướng dẫn thanh toán

Hình Thức Thanh Toán Tại http://dailybayviet.com Quý khách có thể chọn bất kỳ các hình thức thanh toán trong những hình thức thanh toán sau: + Thanh toán bằng tiền mặt tại phòng vé. Sau khi quý khách đặt vé…

Read More

Chính Sách Và Quy Định Chung

I. Khái quát 1. Tất cả những điều khoản về việc sử dụng dailybayviet.com dùng để đặt, thanh toán vé máy bay và các dịch vụ khác (”Điều khoản sử dụng dailybayviet.com và/hoặc “Điều khoản sử dụng”) được đăng tải…

Read More